Du er her

Helse og omsorg

Olivia BOenheten tilbyr heldøgns tjenester for voksne og barn som har behov for litt ekstra støtte og omsorg i hverdagen.

Målet vårt er å være et trygt sted å bo. Hvor den enkelte får ivaretatt sine behov, og opplever mestring og utvikling. Hos oss står beboerne og deres individuelle behov i sentrum. Vi har rause, vennlige og motiverte ansatte, som er opptatt av at alle beboere skal få virkeliggjort sine evner og muligheter.

Vi skal bidra til at den enkelte opplever å ha god livskvalitet. Noe som innebærer trygghet, stabile relasjoner, et meningsfullt dagtilbud, god helse, personlig frihet og interessante fritidsaktiviteter.

Heldøgnstilbud for voksne:

Vi har heldøgnstilbud hvor brukerne bor i egne leiligheter og personal er tilgjengelig døgnet rundt. Vi tilbyr også spesialiserte boligløsninger som enetiltak, hvor det bare bor en bruker og personal. Løsningene kan være utformet på ulike måter. Uansett løsning er det viktig for oss at det tilpasses og er tilrettelagt for den enkelte.

Barnebolig:

Et sted hvor barn under 18 år kan føle seg trygge og bli ivaretatt. I barneboligene bor barna samen med trygge og konsistente voksne som gir dem trygge rammer, omsorg og kjærlighet.
Uansett alder, boform og utfordringer, så legger vi vekt på mestring og utvikling av ulike ferdigheter, for at den enkelte skal bli mest mulig selvstendig ut fra egne forutsettinger.

Våre mål for helse- og omsorg:

  • Vi skal være et trygt sted å bo.
  • Gjennom anerkjente metoder skal vi bidra til egenutvikling.
  • Vi skal gi trygge rammer, omsorg og kjærlighet.
  • Tjenestene skal være preget av individuell tilpasning, fleksibilitet, respekt, omsorg, mestring, selvbestemmelse og medvirkning.
  • Vi ser, lytter og lærer av hverandre, beboere, samarbeidspartnere og foresatte.
  • Pårørende anses som en ressurs hos oss.
  • Vi skal bidra til at beboerne lærer nye ferdigheter, slik at de kan bli mest mulig selvstendige ut fra egne forutsettinger.
  • Vi fremmer brukermedvirkning ved å være lyttende, vise respekt og inkludere brukerne i beslutninger.

Sammen jobber vi for at mennesker får et selvstendig og aktivt liv ut fra deres ønske.