Virksomhetsområder

BOenheten

BOenheten består i dag av tre avdelinger lokalisert i Oslo, Bergen og Stavanger, som tilbyr institusjonsplasser innen akutt-, omsorgs- og atferdsplasseringer for ungdom i målgruppen 16-20 (23) år. 

Barn i Villa

Barn i Villa er en omsorgsinstitusjon i Oslo for barn mellom 6-13 år, som av ulike grunner ikke kan bo hjemme eller skal flytte ut av fosterfamilien. 

Kontakt oss

Vil du vite mer om oss eller våre tilbud? Nøl ikke med å ta kontakt. 

Olivia BOenheten AS

Olivia BOenheten AS ble etablert i 2004, og består i dag av totalt fire avdelinger lokalisert i Oslo, Bergen og Stavanger. Av våre fire avdelinger tilbyr tre av disse utradisjonelle institusjonskonsept der ungdommenene bor i egne leiligheter, i kontrast til vår fjerde avdeling som er en omsorgsinstitusjon for barn.