Du er her

Målgruppe

BOenhetens målgruppe er ungdom i alderen 16-20(23) år. 

Grunnen til plassering vil typisk være at ungdommene av ulike grunner ikke kan bo hjemme, i fosterfamilie eller som har ulike institusjonsopphold bak seg.

Ungdommene som plasseres i BOenheten, kan slite med sosiale og psykologiske problem med familie og ha problemer i forhold til et konstruktivt sosialt samspill med andre. Årsaken til problemene kan henge sammen med sosiale, atferdsmessige/psykiske faktorer og rus.

Tilbudet i BOenheten gis til ungdom som vurderes å nyttiggjøre seg et opphold basert på å bo i egen leilighet med en individuell tilrettelagt og tilpasset oppfølging og behandling.

Familie og nettverk som målgruppe
BOenheten anser også ungdommens familie og øvrige nettverk som vår målgruppe.  BOenheten jobber aktivt med å optimalisere ungdommenes relasjon til egen familie, der dette er hensiktsmessig. I tillegg kartlegger BOenheten ungdommens øvrige nettverk og legger store ressurser ned for å bli kjent med dette.

Fordi BOenheten anser ungdommens familie og øvrige nettverk som potensielt verdifulle ressurser i ungdommens liv, oppfordres foresatte, søsken, andre familiemedlemmer og ungdommens positive nettverk til å komme på besøk i BOenheten.

Det at BOenhetens opptaksområde er lite, georafisk sett, gjør det mulig for BOenheten å arbeide aktivt med ungdommens relasjoner til foresatte, venner og øvrig lokalt nettverk.