Du er her

BOenheten

BOenheten har 3 avdelinger som tilbyr institusjonsplasser innen akutt-, omsorgs- og atferdsplasseringer, og vi tar imot plasseringer av begge kjønn. BOenhetens målgruppe er ungdom mellom 16- 20 (23) år som av ulike grunner ikke kan bo hjemme, skal flytte ut av fosterfamilien eller som av ulike årsaker har et institusjonsavbrudd bak seg.

Avdelinger innenfor BOenheten

Et utradisjonelt institusjonskonsept

BOenheten er en utradisjonell institusjon i den forstand at ungdommene bor i egne leiligheter, og ved at det ikke legges opp til noe planlagt fellesskap ungdommene imellom, slik det ofte er i de mer tradisjonelle institusjonene. Leilighetene er forbeholdt hver enkelt ungdom og deres individuelle behandling, og er i denne sammenheng den viktigste «terapeuten» i BOenheten. Dette gir institusjonen en mulighet til å tilpasse behandlingsopplegget til hver enkelt. 

Organiseringen gjør også at mye av det daglige endringsarbeidet kan foregå uforstyrret inne i leiligheten, hvor den dedikerte miljøterapeuten kan drive ferdighetstrening og samtaleterapi med «sin» ungdom. I tillegg får ungdommen rom til å prøve og feile uten et stort publikum, samtidig som vi unngår at ungdommen føler seg truet av voksengruppen i sårbare prosesser.

Vi legger allikevel til grunn at det er en menneskerett å ha mulighet til å treffe andre ungdommer som bor i BOenheten. Vi definerer dette som et fellesskap som ikke legger til rette for felles aktiviteter, men at man naturlig møtes å slår av en prat sånn som er vanlig å gjøre med sine naboer. Dette foregår som oftest i vaktleiligheten, som er «hjertet» i BOenheten.

BOenheten ble et sted som endelig var mitt sted." 

- ungdom om BOenheten

Hos oss møter du:

  • En institusjon som tilbyr noe mer enn bare en leilighet med oppfølging
  • En institusjon som gir et tilpasset og individuelt tilbud til ungdommer
  • En institusjon som gjennom sin miljøterapi, hvor brukermedvirkning, selvstendighet, grensesetting står sentralt, tilrettelegger for at ungdommene kan få mulighet til å arbeide med sine forandrings- og utviklingsprosesser.

  • En institusjon som har engasjerte medarbeidere, som etterstreber relasjoner som er preget av tydelighet, tillit, åpenhet og omsorg.

  • En institusjon som kartlegger alle ungdommene de tre første månedene etter plassering.

  • En institusjon som vektlegger dagtilbud og fritid for å styrke ungdommens sosiale kompetanse

  • En institusjon som samarbeider med oppdragsgivere, familie og øvrig nettverk

  • En institusjon med en egen metodikk som tar utgangspunkt i anerkjent teori

  • En institusjon som til enhver tid følger gjeldende lovverk og dokumenterer sin utøvelse