Vår hverdag

middag

 

BOenheten er et utradisjonelt institusjonskonsept i sin organisering.  Det er lite, om noe, som minner om en institusjon når en ser BOenheten utenfra eller innenfra.

Alle leilighetene i BOenheten ligger i samme oppgang. Det første som møter ungdommen når de kommer inn i BOenheten, er vaktleiligheten. Vaktleiligheten er hjertet i BOenheten, hvor ungdommen kan inviteres på middag, får matpakke hver morgen og hvor det alltid er voksenpersoner tilstede for ungdommene. Miljøarbeiderne der er på jobb i 2 eller 3 døgn i strekk, og har til en hver tid oversikt over alle avtaler ungdommen har og de aktiviteter de foretar seg i løpet av dagen. Deres oppgave er å være tilgjengelig samtalepartnere og omsorgsgivere for ungdommene, for eksempel når de trenger noen å snakke med eller har spørsmål som de ønsker svar på. I tillegg er en våken nattevakt til stede i vaktleiligheten hele natten.

 

Mandags- og fredagsrutiner

Mandager og fredager er to sentrale dager i BOenheten. På mandager planlegger ungdommen uka sammen med ungdommens egne miljøarbeidere. Avtaler og planer skrives opp på en ukeplan, leiligheten skal rengjøres og ungdommen skriver en menyliste hvor måltider for en hel uke planlegges. Når dette er gjennomført handles mat inn og ungdommen får utdelt ukepenger. På fredager ryddes leiligheten for helgen og nye ukepenger utbetales.

 

Nødvendigheten av et dagtilbud

Alle ungdommene i BOenheten skal gå på skole, gå på kurs eller i være i jobb. Hvis ungdommen ikke har et dagtilbud når de flytter inn hjelper miljøarbeiderne ungdommen til å finne noe de kan gjøre på dagtid. BOenheten oppretter et tett samarbeid med kontaktlærer, arbeidsgiver eller kursleder.

 

Add your comment

Recent works from my portfolio