Kartlegging

Fra dag en  arbeides det mot utflytting eller tilbakeføring til hjemmet. Det holdes fokus på at institusjonsoppholdet skal være så kort som mulig.

I arbeidet med å forstå  ungdommens utfordringer, vanskeligheter, ressurser og muligheter blir kartlegging og arbeidet med å finne ut av om ungdommen kan profitere på BOenhetens tilbud eller ikke, viktig. Dette arbeidet blir også viktig med tanke på å sette inn gode og støttende tiltak tilpasset ungdommen. BOenhetens ledelse og medarbeidere anser det som svært viktig at valg av plasseringssted for ungdommen baseres på en grundig kartlegging, og dette arbeidet utgjør derfor en av hjørnesteinene i BOenhetens profesjonelle identitet og forståelse.

“Grundig kartleggings- og utredningsarbeid reduserer graden av tilfeldige tiltak og øker sjansen for at BOenheten og ungdommene skal lykkes i arbeidet med den oppgaven de gjennom samarbeid skal løse”

Hentet fra BOenhetens evalueringsundersøkelse gjennomført av professor Erik Larsen i 2009.

Alle ungdommene i BOenheten  blir kartlagt gjennom de tre første månedene etter plassering. Vi bruker kartleggingsmetoder som dokumenterer problemområder, fungering og ressurser (CBCL, Globalt Intervju, Nettverkskartlegging, Miljøobservasjoner).

Add your comment

Recent works from my portfolio