Fagforståelse og prioriterte metoder

ukeplan

 

BOenheten arbeider ut i fra prinsippet om at sammensatte vansker viser seg å kreve sammensatte tilnærminger som involverer hele systemet rundt den enkelte ungdom.

BOenheten baserer arbeidet på vel dokumenterte metoder og en gjennomtenkt omsorgsfunksjon.

I arbeidet  tas det sikte på  å bruke metoder som har vist dokumentert effekt. Kognitiv terapi, elementer fra Aggression Replacement Training (ART) og nettverksorienterte metoder brukes for å sikre at ungdommen tar med seg  teknikker og innsikter videre.

 

Autonomi og monitorering

Autonomi og monitorering er et sentralt begrepspar i BOenheten. At ungdommen skal klare seg best mulig på egenhånd ved utflytting er en helt sentral målsetning. Dette innebærer at BOenheten, helt fra inntak og gjennom hele oppholdet har utflytting i fokus. I den forbindelse er autonomistyrking/regulering vesentlig.

Ungdommen får trygge rammer og forutsigbar struktur, som til enhver tid står i forhold til modenhetsnivået. Vi tenker impregnering; den tydelige ytre strukturen skal gradvis integreres i ungdommen.

 

Add your comment

Recent works from my portfolio