Brukermedvirkning / Rettigheter

BOenheten regner engasjement, empati og relasjoner som viktige elementer i arbeid med ungdom. Gjennom delaktighet, samhandling og brukermedvirkning ønsker vi å etablere en arbeidsallianse med ungdommene, en allianse som ses som nødvendig for å nå de utviklingsoppgaver og mål som defineres.

Definering av mål i BOenheten skjer gjennom rutinene for tiltaks- og handlingsplan. Det blir lagt stor vekt på å involvere alle de impliserte partene i prosessen, å tydeliggjøre ansvarsfordeling og å forplikte partene gjennom skriftliggjøring. Denne involveringen gjelder i særdeleshet den enkelte ungdom selv. Forslag til handlingsplan skal utarbeides i et samarbeid med utvalgte kontaktpersoner ved BOenheten, ungdommen selv og deres foresatte.

Handlingsplan er et viktig dokument som sikrer at både omsorg og behandlingstiltak gjennomføres etter de mål og faglige føringer som er bestemt. I handlingsplanen spesifiseres det hva det skal arbeides med, for eksempel forbedre ungdommens sosiale fungering eller boevne. Hvordan ungdommen ønsker å være sammen med familien sin, det å trene på å gjøre egne valg av positivt nettverk, gå til fastlege eller gjennomføre skole.

Ungdommens rettigheter og kontakt med fylkesmannen

Ved innflytting gjennomgås “Forskrift om tvang i barneverninstitusjon” (http://www.lovdata.no/for/sf/bl/bl-20111115-1103.html), som ungdommen skrives under. Ungdommen får et eksemplar samt adressen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Add your comment

Recent works from my portfolio