Personalet som ressurs

BOenhetens personale

BOenheten anser det som viktig å ha en personalgruppe som har formell kompetanse innen eksempelvis områdene sosialt arbeid, pedagogikk, psykologi og helsefag.

For å lykkes i vårt arbeid tror vi på fagpersoner som jobber fokusert, effektivt og målrettet. Vi tilstreber oss på å være skapende voksne og stolte idealister som er lidenskaplig opptatt av å oppnå resultater sammen med ungdommen.

For å sikre at vi leverer det vi har sagt at vi skal gjøre, har BOenheten interne kvalitetsprosedyrer som gjør at personalet følges tett opp av ledelsen, vi vektlegger hyppig veiledning og alle som jobber i BOenheten må gå igjennom BOenhetens opplæringsprogram.  BOenhetens anser det videre som viktig at samarbeide med plasserende instanser fungerer godt.

 

Add your comment

Recent works from my portfolio