KONTAKT

BOenheten AS består i dag av tre avdelinger lokalisert i Oslo og i Bergen. BOenheten Bergen og Oslo er en langtidsinstitusjoner som startet sin virksomhet henholdsvis i september 2004 og november 2008.

BOenheten har rammeavtaler med Bufdir for Bufetat region øst, Bufetat region vest og Oslo Kommune. Disse avtalene gir Bufetatene og Oslo kommune mulighet for å disponere 14 plasser i Oslo og 7 plasser i Bergen.

BOenheten er i dag godkjent for plassering av ungdommer i etter Lov om barnevern §§ 4-4,5 ledd, 4-12 og 4-26. Institusjonene tar også plasseringer etter § 4.4,2 ledd. Vi tilbyr også ettervern tilpasset den enkeltes behov, i hybler BOenheten disponerer.

 

Kontakt en av våre avdelinger: Oslo, Bergen eller Barn I Villa

 

 

Recent works from my portfolio