Fakta

 

FAKTA OM BEDRIFTEN

BOenheten AS begynte sin virksomhet i Oslo i september 2004. Vi består i dag av tre avdelinger lokalisert i Oslo og i Bergen. BOenheten Bergen begynte sin virksomhet i november 2008, mens vår andre avdeling i Oslo, Barn I Villa, begynte sin virksomhet i november 2015. Vi er til sammen cirka 55 ansatte.

BOenheten Oslo og BOenheten Bergen er institusjoner for ungdommer mellom 16-  20 (23) år, som av ulike grunner ikke kan bo hjemme eller i fosterfamilie, eller som av ulike årsaker har et institusjons brudd bak seg. Avdelingene tar imot både korttidsplassering og langtidsplassering, samt plasseringer av begge kjønn. Les mer her.

Barn i Villa er en langtidsinstitusjon for barn mellom 7-12 (13) år som av ulike grunner ikke kan bo hjemme eller skal flytte ut av fosterfamilien. Barn i Villa tar imot akuttplasseringer, korttidsplasseringer og langtidsplasseringer av begge kjønn, samt søsken plasseringer og kartleggingsoppdrag. Les mer her.

I 2014 ble BOenheten en del av konsernet Team Olivia. Konsernet eier en rekke virksomheter innen helse- og omsorgssektoren i Norge og Sverige.

 

 

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

BOenheten er et aksjeselskap. Hovedaksjonær er Team Olivia AB. Bedriftens organisasjonsnummer er: 988 249 211

Økonomi                         Brønnøysundregisteret                         Organisasjonskart

 

 

KVALITETSSIKRING

BOenheten jobber kontinuerlig med å forbedre, og opprettholde, kvaliteten i vårt arbeid. Dette gjelder både arbeidet vi ufører for våre barn og ungdom, og overfor våre ansatte. Alle våre ansatte og brukere kurses og veiledes jevnlig i våre rutiner, arbeidsmetode og gjeldende lovverk.

BOenheten har bedriftshelsetjeneste i Stamina Helse, og omfatter alle våre ansatte.

BOenheten har ansatt et verneombud, som vært år utarbeider en handlingsplan for HMS arbeidet i BOenheten, samt gjennomfører intern kontroller.

 

 

EIERE

Team Olivia AB er et svensk helsekonsern som består av en gruppe bedrifter som tilbyr personlig assistanse, hjemmetjeneste, omsorg, rehabilitering og veiledning. Team Olivias nøkkelord er kunnskap og følelse. Team Olivia har i dag ca. 6000 medarbeidere som er knyttet til virksomheten. Team Olivia AB etablerte seg i Norge i 2014.

Recent works from my portfolio